Home Đạo Mẫu Việt Nam

Đạo Mẫu Việt Nam

Hát Chầu văn

Email In

Đặc sắc loại hình âm nhạc Hát văn

Hát Chầu văn - thể loại âm nhạc truyền thống có đời sống khá phong phú trong xã hội hiện nay, từ những nghi lễ trong tín ngưỡng thờ mẫu đến các lễ hội… trong cuộc sống thường ngày.

Chầu văn đã ra đời trong môi trường tín ngưỡng dân gian, hình thành phong cách âm nhạc vừa độc đáo, bản sắc lại vừa  tích hợp được những giá trị của các hình thức âm nhạc dân gian khác. Chầu văn đã được sáng tạo, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành di sản văn hóa của quốc gia.

 

Văn Chúa Bà Năm Phương

Email In

CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG VĂN

Dâng văn Bản Cảnh Chúa bà
Ngũ Phương Thánh Chúa ngự tòa tiên cung
Thanh tân cốt cách hình dung
Danh thơm Tiên Chúa khắp vùng ai đang

 

Văn cậu bé cửa suốt

Email In

Cậu Bé Cửa Suốt Văn

Khấu đầu vọng bái tiên cung
Thỉnh mời Cậu Bé Cửa Đông ngự về
Thuyền ai thấp thoáng giang khê
Thuyền Cậu Cửa Suốt chèo về Hạ Long
Triều đình ban chỉ sắc phong

 
Trang 1 trong tổng số 4 trang

Thiên Phước Travel

viagra online valium